Hur vi gör

Arbetsmodell &  ledord

Att driva IT-projekt är utmanande. Med över 20 års erfarenhet har vi samlat på oss enorm kunskap och erfarenhet vad vi anser är viktigt för att effektivisera denna process.

Låt oss kort berätta

Mera om våra ledord

Agil utveckling

Vi rekommenderar att vi tillsammans arbetar i en agil utvecklingsmodell där vi delar upp arbetet i sprintar/block. En populär projektmodell som vi ofta använder för detta är SCRUM.

Du som kund agerar är vanligtvis produktägare o
I SCRUM Arbetet kontinuerligt planeras upp i tätt påföljande sprintar/arbetsblock, om 2 – 4 veckor, som avlevereras innan påföljande sprint planeras och påbörjas. En sprint är låst i tillgängliga arbetstimmar, kalendertid och det uppdrag som skall genomföras. Under tiden en sprint pågår förbereder produktägaren (du som kund) i samråd med oss vad som skall utföras i nästkommande sprint. Fördelen med projektmodellen SCRUM är att budget och tidplan är lätt att hålla inom ramen för varje
sprintleverans.

Undvik onödiga kommunikationsled
När du som kund jobbar tillsammans med oss får du prata direkt med personen som gör jobbet, vi undviker onödiga ”kommunikationsled”. Vår projektmodell bygger på att projektledaren/kontaktpersonen även utvecklar/programmerar en stor del av er tekniska lösning. Det är ett vinnande koncept som vi använt länge då vi vill undvika att information försvinner i leden, plus att vi minskar kostnaden för dig som kund.

Både nyutveckling & förvaltning
För oss är det självklart att vi hjälper till med både nyutveckling och förvaltning. 

Hög tillgänglighet och strömlinjeformat arbetssätt
Genom att majoriteten av allt arbete sker på plats på vårt kontor finns vi alltid tillgängliga. Vi eftersträvar hela tiden att arbeta strömlinjeformat så att ”vem som helst” kan hjälpa er vid akuta behov även om er direkta kontaktperson inte är tillgänglig (p.g.a. sjukdom, semester eller liknande).

Maximal kundnöjdhet
Förutom extremt engagerade medarbetare har vi även en kvalitetsgrupp som jobbar aktivt med . Vi jobbar i bransch som är föränderlig, vilket gör att vi hela tiden måste ”vara på tå”.

Tips till dig som kund

Vad kan du som kund göra?

Att driva IT-projekt är ett samarbete mellan Er som beställare och Oss som leverantör. Att vara beställare är dock inte alltid helt enkelt. Med över 20 års erfarenhet har vi samlat på oss ett antal tips till er.

Vi har exempel där vi får beställningar på stora uppdrag där kunden inte avsatt interntid för projektet. Vi kommer självklart driva den tekniska utvecklingen, men det är ni som kund som sitter på kunskap om verksamheten. 

Det är enormt viktigt att den person/arbetsgrupp som Ni utser som produktägare ger oss svar på våra frågor. Vi kommer behöva veta hur processer ska fungera och då måste vi kunna lita på de svar vi får.

Det är lätt att sväva iväg och börja tänka på alla småfinesser och ”extra allt” innan. Försök istället vara duktig på att tänka MVP (Mimimum Viable Product). Kan vi lansera produkten/webben i en enklare första version och sedan bygga på version 1.1 0och version 1.2.

En agil arbetsprocess innebär många möten och avstämningar.  Om du som kund kommer förberedd till varje möte kommer vi spara massor med tid.

Ganska tidigt i processen kommer vi sätta upp en utvecklingsmiljö där du som kund kan föja vårt arbete. Vi kommer även be dig gå in och testa av funktioner kontinuerligt, slarva inte med detta.